Werken en leren

Deze privacyverklaring is van toepassing op: Zorggroep De Opbouw en de bijbehorende werkmaatschappijen, zoals Prinsenstichting. Prinsenstichting hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij gaan daarom voorzichtig om met jouw persoonsgegevens. Lees hier de volledige privacyverklaring voor medewerkers en sollicitanten.

Jij woont of werkt (dagbesteding) bij Prinsenstichting. Om je goed te kunnen helpen, bewaren wij informatie over jou. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont, wat je telefoonnummer is en wanneer je bent geboren. Alle gegevens die over jou gaan, noemen we persoonsgegevens. Ook een foto of een filmpje waar jij op staat, is een persoonsgegeven. Alle persoonsgegevens bewaren wij in je zorgdossier in de computer.

Wij zorgen ervoor dat de dingen die we over jou weten niet zomaar bij iemand anders terecht komen. We vertellen ze alleen als dat nodig is om je te helpen. Als we jou iets willen laten weten over Prinsenstichting gebruiken we je mailadres om je een mailtje te sturen. Of we gebruiken je adres om je een brief te sturen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om geld te krijgen voor je zorg. Dat geld hebben we nodig om alles te kunnen betalen.

Wat mogen wij?

In de wet staat precies wanneer we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken. Wij houden ons aan die wet. Volgens de wet mogen we deze gebruiken:

 • als wij je gegevens nodig hebben om jou de zorg te geven die we hebben afgesproken.
 • als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken.
 • als we je gegevens moeten laten zien van een wet of van de regering.
 • als we met jouw gegevens onze zorg kunnen verbeteren (dat heet onderzoek).
 • als het in jouw belang is (we hebben bijvoorbeeld camera’s om je te beschermen).

Als je ons eerder toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken, maar je wilt dat nu niet meer, dan kun je dat samen met je begeleider regelen. Dit kan alleen als Prinsenstichting jouw gegevens niet nodig heeft om jou zorg te kunnen geven. Als je niet meer bij ons woont of geen zorg meer van ons krijgt, moeten wij jouw gegevens nog 20 jaar bewaren. Daarna halen we je gegevens veilig weg. Wij beschermen jouw gegevens, zodat iemand ze niet verkeerd kan gebruiken of stelen. Ook zorgen we ervoor dat jouw gegevens alleen maar gezien worden door mensen die ze nodig hebben om jou te helpen. Bijvoorbeeld je begeleiders. Er zijn ook andere mensen die ons helpen met de zorg voor jou. Bijvoorbeeld een tandarts of een dokter. Die geven wij ook gegevens over jou. We geven alleen de gegevens die zij nodig hebben en niets meer. En we spreken met ze af dat ze jouw gegevens net zo goed beschermen als wij dat doen.

Wat mag jij?

Volgens de wet heb je ook rechten. Die noemen we hier:

 • Je mag zien wat wij allemaal over jou hebben opgeschreven in het zorgdossier.
 • Als we iets verkeerd hebben opgeschreven, mag je dat laten verbeteren.
 • Je mag vragen of we gegevens van jou weghalen. Dat mag alleen maar voor gegevens die we niet voor een wet hoeven te bewaren.
 • Je mag zeggen dat wij je gegevens naar een andere organisatie moeten sturen. Dat kan bijvoorbeeld als je ergens anders zorg gaat krijgen.
 • Prinsenstichting mag jou reclame sturen. Als je dit niet wilt, kan je dat tegen Prinsenstichting zeggen. Je mag ook zeggen dat jouw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden vanwege een “specifieke situatie”. Dit is een speciale reden die alleen voor jou geldt. Bijvoorbeeld wanneer je hebt meegedaan aan een onderzoek en je er later achter komt dat iemand die je kent bij het onderzoekscentrum werkt. Misschien wil je dan liever niet dat je onderzoeksgegevens nog worden gebruikt.
 • Soms mag Prinsenstichting jouw gegevens niet meer gebruiken, maar kunnen je gegevens ook (nog) niet weggehaald worden. Prinsenstichting moet dan even stoppen met het gebruik van jouw gegevens.  

Goed om te weten

Misschien kom je er met je begeleider niet uit. Dan kun je naar de Functionaris Gegevensbescherming. Dat is iemand die veel weet van persoonsgegevens en de wet die daarover gaat. De Functionaris Gegevensbescherming kan jou ook helpen en staat niet aan de kant van Prinsenstichting of aan jouw kant. We noemen dat “onpartijdig”.

Ben je dan nog niet tevreden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbescherming heeft telefoonnummer 030 - 2549661.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft telefoonnummer 088 - 1805 250
Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming ook mailen: fg@opbouw.nl

Je kunt je begeleider vragen om te helpen als je een van de dingen wilt doen die hierboven staan.